رویداد استارت آپ ویکند

دامپزشکی

اولین رویداد استارت آپ ویکند دامپزشکی

اخبار رویداد


تیم برگزاری رویداد


Contacts

اطلاعات رویداد


بدون تصویر

محل برگزاری

شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

اطلاعات تماس

شماره تماس: 03833348938 ، 09333212948

طراحی و پشتیبانی فنی

سیماش